Protecció de dades, desenvolupament tecnològic i paper del consentiment del treballador en el contracte de treball.

Projecte: Ajuts a projectesRecerca

Detalls del projecte

EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/03/1931/10/20