Processos de Sincronia i Aliança en la Interacció Humana: aplicabilitat a la Teràpia de parella i familia

Projecte: Ajuts interns/convocatòries pròpiesProjectes

Detalls del projecte

Description

"El focus àrea d’aquest projecte es situa en la intersecció entre el FA 1 (Innovació social i canvi social) i el FA 4 (Salut i biociències). D’una banda, es focalitza en la millora del treball terapèutic i la qualitat de les relacions de parella, fomentant així el canvi social, i d’altra banda, es focalitza en la millora de la salut dels participants dels tractaments terapèutics que formen part d’aquest projecte.

Els col·laboradors d’aquest projecte en xarxa són el Grup de Recerca de Parella i Família (GRPF) de la Facultat de Psicologia de la FPCEE Blanquerna, la Universitat de Barcelona, i l’Escola de Teràpia Familiar de l’Hospital de Sant Pau; i els grups internacionals de les Facultats de Psicologia de la Universitat de Jyväskylä (JYU), Finlàndia, i de la Universitat de Thessaloniki (THU), Grècia.

L’objectiu general d’aquest projecte és investigar les respostes psicofisiològiques, el diàleg i l’aliança terapèutica en parelles que no es troben en situació de crisi en un context amb múltiples participants i semi-estructurat. Com a finalitat última, es pretén millorar el procés i el resultat de la teràpia de parella i família, incrementant així el coneixement sobre la interacció humana.

Aquest projecte és el primer en analitzar processos de sincronia en un context natural (teràpia de parella i família) a través de diferents nivells d’anàlisi: aliança terapèutica, diàleg, expressions facials, sistema nerviós autònom (SNA), i moviment corporal.

Es tracta d’un projecte internacional que permetrà establir el nostre grup com a centre participant en la recollida de dades i expert en aliança terapèutica. D’aquesta manera, s’afavorirà la transferència de coneixement entre els grups de recerca participants i la comparació cross-cultural (transcultural) dels resultats entre els països de Finlàndia, Grècia i Espanya. L’inici d’aquest projecte internacional va comptar amb el suport per al període 2015-2016 de l’Ajut a Projectes Tractors de Fons de Recerca.
"

Layman's description

"El focus àrea d’aquest projecte es situa en la intersecció entre el FA 1 (Innovació social i canvi social) i el FA 4 (Salut i biociències). D’una banda, es focalitza en la millora del treball terapèutic i la qualitat de les relacions de parella, fomentant així el canvi social, i d’altra banda, es focalitza en la millora de la salut dels participants dels tractaments terapèutics que formen part d’aquest projecte.

Els col·laboradors d’aquest projecte en xarxa són el Grup de Recerca de Parella i Família (GRPF) de la Facultat de Psicologia de la FPCEE Blanquerna, la Universitat de Barcelona, i l’Escola de Teràpia Familiar de l’Hospital de Sant Pau; i els grups internacionals de les Facultats de Psicologia de la Universitat de Jyväskylä (JYU), Finlàndia, i de la Universitat de Thessaloniki (THU), Grècia.

L’objectiu general d’aquest projecte és investigar les respostes psicofisiològiques, el diàleg i l’aliança terapèutica en parelles que no es troben en situació de crisi en un context amb múltiples participants i semi-estructurat. Com a finalitat última, es pretén millorar el procés i el resultat de la teràpia de parella i família, incrementant així el coneixement sobre la interacció humana.

Aquest projecte és el primer en analitzar processos de sincronia en un context natural (teràpia de parella i família) a través de diferents nivells d’anàlisi: aliança terapèutica, diàleg, expressions facials, sistema nerviós autònom (SNA), i moviment corporal.

Es tracta d’un projecte internacional que permetrà establir el nostre grup com a centre participant en la recollida de dades i expert en aliança terapèutica. D’aquesta manera, s’afavorirà la transferència de coneixement entre els grups de recerca participants i la comparació cross-cultural (transcultural) dels resultats entre els països de Finlàndia, Grècia i Espanya. L’inici d’aquest projecte internacional va comptar amb el suport per al període 2015-2016 de l’Ajut a Projectes Tractors de Fons de Recerca.
"
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/01/1731/12/17