Postgrau en Violència Domèstica: Anàlisi i abordatge des de la intervenció multidisciplinària

Projecte: Ajuts a projectesRecerca

Detalls del projecte

EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització3/11/062/04/07