MID-CBR: Un marco integrador para el desarrollo de sistemas de razonamiento basado en casos

Projecte: Ajuts a projectesRecerca

Detalls del projecte

EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/10/0630/09/09

UNESCO

  • Intel.ligència artificial

Paraules Clau

  • Soft Computing
  • Artificial Intelligence
  • Computació Evolutiva
  • Aprendizaje Automático
  • Raonament Basat en Casos