Les solucions intentades en la intervenció socioeducativa. Estudi preliminar pel desenvolupament d’una estratègia transversal de millora de la praxis professional

Projecte: Ajuts interns/convocatòries pròpiesProjectes

Detalls del projecte

Description

"Aquest projecte està en consonància amb les línies estratègiques de la Fundació Pere Tarrés i la URL relacionades amb l’impacte social de la recerca. Neix de la necessitat d’identificar estratègies innovadores d’intervenció per acompanyar persones que viuen situacions d’especial vulnerabilitat i, a la vegada, descobrir metodologies útils pel desenvolupament de les competències professionals associades a aquestes estratègies d’intervenció. El projecte aprofundeix, de manera més específica, en un concepte procedent de la praxis clínica, el concepte de solucions intentades. És un concepte que ajuda a diferenciar bones pràctiques i pràctiques generadores de problemes. Sistematitzar l’anàlisi de les solucions intentades en els àmbits propis de l’acció social és valuós per la millora de la praxis professional i de la formació universitària. El projecte aglutina els esforços de dues de les línies de recerca del Grup GIAS. Els resultats específics que es presenten amb el projecte de la convocatòria pretenen ser la base de l'inici d'un espai de recerca posterior.

Els objectius finals del projecte són:

1. Identificar situacions prototípiques de l’acció socioeducativa en les que es produeixen solucions intentades que generen i mantenen els problemes.

2. Dissenyar, a partir de l’anàlisi d’aquestes situacions prototípiques, protocols per identificar les solucions intentades i per incidir en la seva interrupció.

3. Desenvolupar les bases d’una línia de recerca que permeti aplicar els protocols dissenyats a la investigació de les solucions intentades en diversos àmbits, com a estratègia de millora de la intervenció i de la formació dels professionals de l’acció social. "
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/01/2031/12/20