La investigació en Treball Social a Catalunya en els àmbits de Salut i Serveis Socials: Competències & Bones Pràctiques

  • Leal Cavalcante, Maria Tereza (PI)
  • Castelvi Majó , Judith (Investigador/a)

Projecte: Ajuts interns/convocatòries pròpiesProjectes

Detalls del projecte

Description

"Des del principi de 2017 el Col·legi Professional ve dissenyant en conjunt amb la Facultat una investigació amb l’objectiu de conèixer les competències i les bones pràctiques en la investigació en Treball Social a Catalunya, més concretament en Salut i Serveis Socials, àmbits en què es destaca la producció científica per la influència de la cultura clínica i pels estudis aplicats.
Més específicament s'espera identificar els aspectes positius en competències i pràctiques d’aquests àmbits per al desenvolupament de propostes formatives extensibles a altres contextos en els què la investigació en treball social no és tan significativa.
Aquest projecte és complementari al projecto ACM actualment en curs sobre Innovació en Treball Social i Educació Social que es basa en el reconeixement de les competències per innovar, vinculant així ciència i innovació en les professions socials.
Una de les principals motivacions és el fet que el Treball Social a Espanya no gaudeix encara de ple estatus en termes de reconeixement i posicionament científic en ciències socials. Aquesta fragilitat es nota en l'opinió dels nostres estudiants. Aquest curs hem preguntat a 112 estudiants de Treball Social i Educació Social (2nd/3r) si consideraven la seva professió una disciplina científica. El 52% reconeixen clarament que sí, però el 32% no estan tan segurs. També el 72% afirmen tenir major interès en la intervenció.
En una altra iniciativa hem preguntat a estudiants de 3r sobre el seu interès en temes de ciència i innovació. Dels 60 enquestats amb prou feines el 15% manifesten un clar interès i tan sol el 20% es consideren suficientment competents per investigar i innovar.
Aquest és un retrat imprecís d'una problemàtica que ocupa la nostra atenció: el desenvolupament de la vocació científica en les professions d'acció social, bàsic per a la innovació. Per això es fonamental conèixer les experiències d’èxit a Catalunya i les competències que demostren. "

Layman's description

"Des del principi de 2017 el Col·legi Professional ve dissenyant en conjunt amb la Facultat una investigació amb l’objectiu de conèixer les competències i les bones pràctiques en la investigació en Treball Social a Catalunya, més concretament en Salut i Serveis Socials, àmbits en què es destaca la producció científica per la influència de la cultura clínica i pels estudis aplicats.
Més específicament s'espera identificar els aspectes positius en competències i pràctiques d’aquests àmbits per al desenvolupament de propostes formatives extensibles a altres contextos en els què la investigació en treball social no és tan significativa.
Aquest projecte és complementari al projecto ACM actualment en curs sobre Innovació en Treball Social i Educació Social que es basa en el reconeixement de les competències per innovar, vinculant així ciència i innovació en les professions socials.
Una de les principals motivacions és el fet que el Treball Social a Espanya no gaudeix encara de ple estatus en termes de reconeixement i posicionament científic en ciències socials. Aquesta fragilitat es nota en l'opinió dels nostres estudiants. Aquest curs hem preguntat a 112 estudiants de Treball Social i Educació Social (2nd/3r) si consideraven la seva professió una disciplina científica. El 52% reconeixen clarament que sí, però el 32% no estan tan segurs. També el 72% afirmen tenir major interès en la intervenció.
En una altra iniciativa hem preguntat a estudiants de 3r sobre el seu interès en temes de ciència i innovació. Dels 60 enquestats amb prou feines el 15% manifesten un clar interès i tan sol el 20% es consideren suficientment competents per investigar i innovar.
Aquest és un retrat imprecís d'una problemàtica que ocupa la nostra atenció: el desenvolupament de la vocació científica en les professions d'acció social, bàsic per a la innovació. Per això es fonamental conèixer les experiències d’èxit a Catalunya i les competències que demostren. "
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/01/1731/12/17