Impacte de les tecnologies de la Informació en la innovació I l'emprenedoria

  • Miralles Torner, Francesc (PI)
  • Riverola Bataller, Carla (Investigador/a)
  • Giones Valls, Ferran (Investigador/a)
  • Gabriela Balladares, Ana (Investigador/a)

Projecte: Ajuts interns/convocatòries pròpiesProjectes

Detalls del projecte

Description

"L'objectiu principal del projecte és estudiar com les tecnologies de la informació estan canviant la forma com les organitzacions innoven i com es creen noves oportunitats de creació de valor (econòmic i social) que poden ser explotades per emprenedors. Aquest objectiu inclou tant les acitvitats que duen a terme startups, o spin-offs, com les d'organitzacions ja establertes que aprofiten canvis tecnològics per modificar processos, productes, serveis i models de negoci complerts.

Els recents avenços en les tecnologies de la informació i communicació han afavorit un canvi en el comportament de la societat, per exemple ha canviat la forma com els consumidors prenen decisions o com el emprenedors intercanvien informació per prendre decisions sobre la seva idea de negoci. A pesar dels recents esforços per intentar explicar com s'estan adoptant aquestes tecnologies, o descriure casos concrets d'organitzacions que han sabut utilitzar-los amb èxit, encara ens manquen marcs teòrics que s'adequin a la nova realitat, molt més dinàmica i emergent. Es per això que els models tradicionals, que limitaven l'estudi de l'impacte tecnològic als efectes que es podien preveure a priori, tenen una aplicació limitada en aquest nou context. És un context en el que les tecnologies de la informació prenen valor i significat a mesura que els usuaris (ja siguini empreses o indvidus) descobreixen aplicacions i usos útils, en un procés de recombinació de recursos dinàmic.

Aquest projecte per tant aborda aquesta necessitat de revisar el marc teòric actual per poder oferir una resposta a com les organitzacions (ja siguin establertes o noves organitzacions emergents) construeixen propostes de valor i generen innovacions a partir de l'ús i transformació social de les tecnologies de la informació.
"

Layman's description

"L'objectiu principal del projecte és estudiar com les tecnologies de la informació estan canviant la forma com les organitzacions innoven i com es creen noves oportunitats de creació de valor (econòmic i social) que poden ser explotades per emprenedors. Aquest objectiu inclou tant les acitvitats que duen a terme startups, o spin-offs, com les d'organitzacions ja establertes que aprofiten canvis tecnològics per modificar processos, productes, serveis i models de negoci complerts.

Els recents avenços en les tecnologies de la informació i communicació han afavorit un canvi en el comportament de la societat, per exemple ha canviat la forma com els consumidors prenen decisions o com el emprenedors intercanvien informació per prendre decisions sobre la seva idea de negoci. A pesar dels recents esforços per intentar explicar com s'estan adoptant aquestes tecnologies, o descriure casos concrets d'organitzacions que han sabut utilitzar-los amb èxit, encara ens manquen marcs teòrics que s'adequin a la nova realitat, molt més dinàmica i emergent. Es per això que els models tradicionals, que limitaven l'estudi de l'impacte tecnològic als efectes que es podien preveure a priori, tenen una aplicació limitada en aquest nou context. És un context en el que les tecnologies de la informació prenen valor i significat a mesura que els usuaris (ja siguini empreses o indvidus) descobreixen aplicacions i usos útils, en un procés de recombinació de recursos dinàmic.

Aquest projecte per tant aborda aquesta necessitat de revisar el marc teòric actual per poder oferir una resposta a com les organitzacions (ja siguin establertes o noves organitzacions emergents) construeixen propostes de valor i generen innovacions a partir de l'ús i transformació social de les tecnologies de la informació.
"
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/01/1531/12/15