Grup de Química Farmacèutica

Projecte: Ajuts a grups i xarxesGrups de recerca

Detalls del projecte

Description

Grup de recerca consolidat (GRC) Reconegut

El Grup de Química Farmacèutica (GQF) és un grup de recerca inter-departamental resultat de la sinèrgia de personal docent i investigador de diferents unitats estructurals d'IQS School of Engineering de la Universitat Ramon Llull (URL). L’estructura i les diferents experteses dels membres del GQF cobreixen la pràctica totalitat de les fases de desenvolupament d’un fàrmac i, en aquest sentit, són una singularitat en el panorama científic català. La recerca del GQF inclou l’estudi de les dianes terapèutiques (amb tècniques de biologia aplicada), el disseny, l’obtenció, la caracterització de nous fàrmacs, la seva formulació (farmacèutica i cosmètica) i la producció d'API dins les àrees de Biomedicina i Ciències de la Salut. Com a àmbits concrets d’estudi destaca el desenvolupament d’inhibidors de tirosina-cinases amb aplicació en càncer sòlids i hematològics, de compostos amb activitat front a quimiocines (inhibidors de CXCR4) i compostos amb activitat front a la distròfia miotònica.
AcrònimGQF
EstatusActiu
Data efectiva d'inici i finalització1/01/2230/06/25