Estudi comparatiu entre Xile i Espanya sobre l'eficàcia de les intervencions psicològiques amb adults a la xarxa pública

  • Mercadal Rotger, Josep (PI)
  • Aramburu Alegret, Inés (Investigador/a)
  • Ribe Buitron, José Miguel (Investigador/a)
  • Golanó Fornells, Marta (Investigador/a)
  • Dangerfield, Mark (Investigador/a)

Projecte: Ajuts interns/convocatòries pròpiesProjectes

Detalls del projecte

Description

"L'objectiu de la proposta és poder començar un projecte de recerca conjunt amb la Pontificia Universidad Católica de Xile, en concret amb la Escuela de Psicología, Laboratorio de Investigación en Psicoterapia, liderat per la Professora Paula Errázuriz. Per tant, aquesta col·laboració s’emmarca també en el context del Strategic Alliance of Catholic Research Universities (SACRU), del que les dues universitats en formem part.
L’equip xilè compte amb grans investigadors com la pròpia Paula Errázuriz, la Prfa. Mariana Krause o el Prf. Alex Behn, que tenen un llarg recorregut en l'avaluació d'intervencions psicològiques.
Estem desenvolupant un projecte de recerca per realitzar un estudi longitudinal a 2-3 anys, en el què pretenem comparar els resultats de les intervencions que es porten a terme a l'assistència pública a Xile amb les de Catalunya (Espanya). Per fer-ho, hem desenvolupat un software que ja s'utilitza a tota la assistència pública catalana per a poder fer una avaluació sistemàtica de l'evolució simptomàtica de tots els pacients que es visiten. L'objectiu per tant, és poder formar a aquest equip de Xile en aquest software, que s'implementi en el seu entorn i que incorporin els nostres instruments per a poder comparar els resultats de les intervencions.
Pensem que és especialment interessant ja que la forma en que l'assistència pública xilena està organitzada i com ho està la nostra és ben diferent. Mentre que en el nostre entorn, per poder fer 10 sessions de psicoteràpia amb un pacient necessitem una mica més de un any, donada la freqüència mensual, a Xile les fan en deu setmanes consecutives. A nivell econòmic el cost és el mateix i només es tracte d'una forma de organitzar l'activitat. Així, pretenem comparar si la millora dels pacients és igual amb qualsevol de les dues metodologies, amb una mostra de pacients adults recollida durant un any a el Centre de Salut Mental d'Adults de Sant Andreu, què és el que gestionem des de la Fundació Vidal i Barraquer."
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/01/2031/12/20