Estructuras matemátIcas para la valoración lingüística en procesos de decisión: Soluciones avanzadas para la gestIón del turismo en las ciudades inteligentes (INVITE)

Projecte: Ajuts a projectesRecerca

Detalls del projecte

EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització30/12/1629/12/19

UNESCO

  • Organització i direcció d'empreses (vegeu 3310)
  • Altres Especialitats Tecnològiques (Especificar)