Empirical research of

Projecte: Ajuts interns/convocatòries pròpiesProjectes

Detalls del projecte

Description

El Research Grupo on Corporate Governance (RGCG) focalitza la seva recerca en aquelles qüestions relacionades amb el bon govern de l’empresa, entès en sentit ampli, des d’un enfocament empíric. Dins d'aquest marc, la sol·licitud de finançament que es presenta en la convocatòria d’enguany té per objecte contribuir al finançament de l’activitat de recerca del grup durant l’any 2020. En particular, la recerca que s’està fent aquest any planteja el desenvolupament de tres línies de recerca iniciades en anys anteriors: 1) La importància dels Comitès d’Ètica dels consells d’administració de les empreses; 2) El gender gap en el consell d’administració i l’alta direcció: causes i implicacions; i 3) La relació entre performance financer i sostenibilitat.
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/01/2031/12/20