Edicio del llibre "Global Tends in Global Communication Management"

Projecte: Ajuts interns/convocatòries pròpiesProjectes

Detalls del projecte

Description

"Coordinar un llibre de tendècnies de la comunicació global amb 15 universitat representades al Global communication Institute, del quan jo en sóc el president.


-Seleccionar els experts del sector amb capacitat d’aportar continguts innovadors en les seves àrees d’expertise

-Organitza un comitè científic per establir es requeriments i continguts idonis del llibre. Aquest comitè enviarà un ""Call for Chapters""a la comunitat educativa.

-Dinamitzar la participació al llibre a través de certàmens científics internacionals organitzats per Blanquerna, com ara la Summit in Global Communication, l'oct de 2021

-Editar i supervisar el material acceptat pel comitè científic

-Revsar i publicar-lo segons els estàndars requerits per l'editorial

-Divulgar el llibre a partir de les diverses plataformes i organitzacions de l'àmbit de comunicació corporativa i les relacions públiques globals."

Layman's description

"Coordinar un llibre de tendècnies de la comunicació global amb 15 universitat representades al Global communication Institute, del quan jo en sóc el president.


-Seleccionar els experts del sector amb capacitat d’aportar continguts innovadors en les seves àrees d’expertise

-Organitza un comitè científic per establir es requeriments i continguts idonis del llibre. Aquest comitè enviarà un ""Call for Chapters""a la comunitat educativa.

-Dinamitzar la participació al llibre a través de certàmens científics internacionals organitzats per Blanquerna, com ara la Summit in Global Communication, l'oct de 2021

-Editar i supervisar el material acceptat pel comitè científic

-Revsar i publicar-lo segons els estàndars requerits per l'editorial

-Divulgar el llibre a partir de les diverses plataformes i organitzacions de l'àmbit de comunicació corporativa i les relacions públiques globals."
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/01/2131/12/21