Disseny de models inclusius en operadors turístics per promoure l’excel·lència de l’hospitalitat en el turisme per a tots

Projecte: Ajuts interns/convocatòries pròpiesProjectes

Detalls del projecte

Description

"La proposta neix d’una problemàtica recollida com a repte de futur per l’Organització Mundial del Turisme (OMT) i que afecta a col·lectius vulnerable que, al mateix temps, es troba com a línia de treball estratègica del nostre grup de recerca en línia amb la missió de la facultat.
Molts estudis científics posen de manifest que el turisme i l’oci són experiències que contribueixen d’una manera molt positiva a famílies que tenen membres amb alguna discapacitat. No obstant, el gran repte sorgeix quan les famílies es troben amb la dura realitat: la manca d’adaptació dels productes turístics i la formació dels seus treballadors per fer front a les seves necessitats bàsiques. Aquest problema pren especial rellevància quan les previsions apunten que al 2020 Europa tindrà uns 120 milions de persones amb discapacitats, amb una demanda interna de 862 milions de viatges anuals. Al mateix temps, l’Organització Mundial de la Salut i les Nacions Unides estan reclamant a tots els sectors la necessitats de posar mitjans per pal·liar la situació actual, la qual empitjorarà amb les previsions futures.
L’objectiu de la proposta s’alinea amb la línia de recerca del grup de Turisme per a tots, la qual té com a finalitat generar consciència i contribuir al desenvolupament responsable, sostenible i accessible de l'activitat turística per contribuir a que tots els col·lectius puguin gaudir plenament del turisme. Concretament, aquest projecte és centra en promoure l’excel·lència en l’hospitalitat en el turisme per a tots a través del desenvolupament d’un marc teòric en relació a la gestió de la inclusió, l’accessibilitat universal i el disseny per a tots, així com en la seva implementació a través de processos de co-creació de nous productes i serveis en turisme accessible amb una metodologia participativa de les persones amb discapacitat.
"

Layman's description

"La proposta neix d’una problemàtica recollida com a repte de futur per l’Organització Mundial del Turisme (OMT) i que afecta a col·lectius vulnerable que, al mateix temps, es troba com a línia de treball estratègica del nostre grup de recerca en línia amb la missió de la facultat.
Molts estudis científics posen de manifest que el turisme i l’oci són experiències que contribueixen d’una manera molt positiva a famílies que tenen membres amb alguna discapacitat. No obstant, el gran repte sorgeix quan les famílies es troben amb la dura realitat: la manca d’adaptació dels productes turístics i la formació dels seus treballadors per fer front a les seves necessitats bàsiques. Aquest problema pren especial rellevància quan les previsions apunten que al 2020 Europa tindrà uns 120 milions de persones amb discapacitats, amb una demanda interna de 862 milions de viatges anuals. Al mateix temps, l’Organització Mundial de la Salut i les Nacions Unides estan reclamant a tots els sectors la necessitats de posar mitjans per pal·liar la situació actual, la qual empitjorarà amb les previsions futures.
L’objectiu de la proposta s’alinea amb la línia de recerca del grup de Turisme per a tots, la qual té com a finalitat generar consciència i contribuir al desenvolupament responsable, sostenible i accessible de l'activitat turística per contribuir a que tots els col·lectius puguin gaudir plenament del turisme. Concretament, aquest projecte és centra en promoure l’excel·lència en l’hospitalitat en el turisme per a tots a través del desenvolupament d’un marc teòric en relació a la gestió de la inclusió, l’accessibilitat universal i el disseny per a tots, així com en la seva implementació a través de processos de co-creació de nous productes i serveis en turisme accessible amb una metodologia participativa de les persones amb discapacitat.
"
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/01/1831/12/18