Development of a tool for assessing key individual and team competencies of startup entrepreneurs

  • Batista Foguet, Juan Manuel (PI)
  • Serlavós Serra, Ricard (Investigador/a)
  • Brinckmann, Jan (Investigador/a)
  • Villanueva Aguila, Jaume (Investigador/a)
  • Boyatzis, Richard (Investigador/a)
  • EMMERLING, ROBERT (Investigador/a)
  • Truninguer, Margarida (Investigador/a)
  • Fernandez-í-Marin, Xavier (Investigador/a)
  • Mouawad , Roy (Investigador/a)

Projecte: Ajuts interns/convocatòries pròpiesProjectes

Detalls del projecte

EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/09/1430/11/15