Desarrollo de Procesos Avanzados de Química Fina

Projecte: Ajuts a projectesRecerca

Detalls del projecte

EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització31/12/0530/12/08

UNESCO

  • Processos químics

Paraules Clau

  • Desarrollo de procesos
  • Química Fina
  • Simulted Moving Bed
  • Reaction Calorimetry
  • seguridad