Creació d'una plataforma de lipidòmica a IQS que serveixi de referent en l'entorn biofarmacèutic

Projecte: Ajuts interns/convocatòries pròpiesProjectes

Detalls del projecte

Description

L'objectiu principal d'aquesta proposta és la creació d'una nova plataforma de lipidòmica a l'IQS, que serveixi de referent per a investigadors d’aquesta i d’altres institucions. Els objecitus d'aquet projecte son: Ampliar els coneixements del personal del laboratori IQS-Sciex Demo Lab en lipidòmica. Desenvolupar mètodes analítics basats en cromatografia de líquids. Analitzar matrius d’origen biològic utilitzant els mètodes d’anàlisi desenvolupats.
Títol curtCreació d'una plataforma de lipidòmica
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/01/2331/12/23