Consumo Informativo, Redes Sociales y Pluralismo en el Sistema Híbrido de Medios

  • Ruiz Caballero, Carlos Miguel (PI)

Projecte: Ajuts interns/convocatòries pròpiesProjectes

Detalls del projecte

Description

"L’acció sol•licitada és l’opció b) de la Resolució Rectoral URL/R11/2020, de 18 de juny de 2020). La justificació de la necessitat d’un període d’intensificació de recerca i de reducció de l’activitat docent correspon al important volum de treball que té en l’actualitat Digilab, que requereix una major dedicació del seu personal investigador per poder fer front a tota la feina que es preveu fins a final de l’any 2020. Encara que en el títol de l’apartat 2 consta el projecte I+D+I (RTI2018-095775-B-C44), aquest és només un dels projectes de recerca que en l’actualitat té oberts el grup. Els altres projectes són:–“Media Councils in the digital age”. (European Comission grant, LC-01331145; Budget: 500.000 €). European Federation of Journalists, Université Libre de Bruxelles, Blanquerna-Universitat Ramon Llull, Austrian Press Council, Finnish Mass Media Council y Press Council of Ireland. Fins al desembre de 2020, Digilab ha de fer els qüestionaris que s’enviaran als periodistes europeus, als membres dels Consells de Premsa de la UE, i a representants de mitjans de comunicació de la UE. A més, es tracta de processar i analitzar les dades d’aquestes enquestes.–Media Pluralism Monitor 2021. European University Institute (Finançat per la Comissió Europea). Serà la quarta vegada consecutiva que Digilab elabora l’informe anual sobre Espanya.
A més a més, el grup Digilab ha presentat projectes de recerca a dues convocatòries recents, una de La Caixa, i un altre del BBVA. Els dos projectes giren al voltant de la desinformació i les fake news.El període d’intensificació de l’activitat investigadora implicaria una rebaixa en la meva dedicació docent de sis hores setmanals durant el primer semestre del curs acadèmic 2020/2021, dedicació que actualment és de 12 hores setmanals. En concret, deixaria d’impartir l’assignatura Seminari I. Introducció a la Comunicació, de primer curs i comú als Graus de Comunicació. La professora que em substituirà és la doctora Alba Sabaté Gauxachs."
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/01/2031/12/20