Conceptualització i modelatge del nivell de maduresa de les tecnologies disruptives aplicades al turisme a través de la identificació i anàlisi de les seves aportacions de valor afegir i barreres entrades

Projecte: Ajuts interns/convocatòries pròpiesProjectes

Detalls del projecte

Description

"El turisme és un dels sectors econòmic clau i representa una part rellevant del PIB de molts països tal com destaquen els informes de l’Organització Mundial del Turisme. Tot i que la oferta i la demanda ha fluctuat al llarg dels anys per elements com la globalització i els nous comportaments de la població, el seu creixement ha estat imparable en els darrers anys i s’espera que recuperi els seus nivells abans del COVID a partir del 2023.

Darrerament el vincle turisme i tecnologia ha esdevingut crucial i ha marcat l’agenda de moltes entitats públiques i privades arrel de la incorporació i ús de diferents tecnologies disruptives com el big data, la intel·ligència artificial, internet of things o la robòtica per citar algunes d’elles. Aquestes tecnologies ofereixen noves perspectives que afecten als clients (p.ex. una experiència personalitzada), als empleats (p.ex. agilitzar la comunicació i desenvolupament de feines als equips de treball) i a l’alta direcció (p.ex. modelar comportaments i predir resultats). No obstant, la seva adopció no sempre és fàcil ja que implica assumir un conjunt de riscos i inversions sovint difícils de mesurar a causa de la novetat i la incertesa que suposen.

Aquesta proposta s’emmarca en la línia de recerca vinculada amb els impactes de la transformació digital i la revolució tecnològica al turisme del grup de recerca i de la càtedra en turisme, sostenibilitat i innovació. Concretament, es centra en identificar i analitzar quines són les aportacions de valor afegit i les barreres d’entrada existents per les principals utilitzacions de la tecnologies disruptives en el turisme considerant la perspectiva dels clients, empleats i l'alta direcció). L’anàlisi permet construir un model que representa l’estat de la seva maduresa considerant els principals usos per donar perspectives que contribueixi a decidir vers la seva implementació segons el gran de risc que l’empresa estigui disposada a assumir."

Layman's description

"El turisme és un dels sectors econòmic clau i representa una part rellevant del PIB de molts països tal com destaquen els informes de l’Organització Mundial del Turisme. Tot i que la oferta i la demanda ha fluctuat al llarg dels anys per elements com la globalització i els nous comportaments de la població, el seu creixement ha estat imparable en els darrers anys i s’espera que recuperi els seus nivells abans del COVID a partir del 2023.

Darrerament el vincle turisme i tecnologia ha esdevingut crucial i ha marcat l’agenda de moltes entitats públiques i privades arrel de la incorporació i ús de diferents tecnologies disruptives com el big data, la intel·ligència artificial, internet of things o la robòtica per citar algunes d’elles. Aquestes tecnologies ofereixen noves perspectives que afecten als clients (p.ex. una experiència personalitzada), als empleats (p.ex. agilitzar la comunicació i desenvolupament de feines als equips de treball) i a l’alta direcció (p.ex. modelar comportaments i predir resultats). No obstant, la seva adopció no sempre és fàcil ja que implica assumir un conjunt de riscos i inversions sovint difícils de mesurar a causa de la novetat i la incertesa que suposen.

Aquesta proposta s’emmarca en la línia de recerca vinculada amb els impactes de la transformació digital i la revolució tecnològica al turisme del grup de recerca i de la càtedra en turisme, sostenibilitat i innovació. Concretament, es centra en identificar i analitzar quines són les aportacions de valor afegit i les barreres d’entrada existents per les principals utilitzacions de la tecnologies disruptives en el turisme considerant la perspectiva dels clients, empleats i l'alta direcció). L’anàlisi permet construir un model que representa l’estat de la seva maduresa considerant els principals usos per donar perspectives que contribueixi a decidir vers la seva implementació segons el gran de risc que l’empresa estigui disposada a assumir."
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/01/2131/12/21

Paraules Clau

  • Social innovation
  • Artificial Intelligence
  • Hospitality
  • Tourism
  • Disruptive technologies
  • Digital Transformation