Comprensió de l'entorn a través de visió de computador

Projecte: Ajuts interns/convocatòries pròpiesProjectes

Detalls del projecte

Layman's description

"El primer pas per poder realitzar tasques col.laboratives de manera efectiva és compendre el nostre entorn, no només des de la pròpia perspectiva, sinó també des de la perspectiva de les persones implicades en la tasca a realitzar. Anàlogament, en el context de la interacció entre humans i robots, un robot ha de ser capaç de poder entendre una escena, no només per poder actuar en el món, sinó també per poder interactuar amb les persones amb les quals està col.laborant. En aquest projecte, es proposa l'estudi de mètodes de comprensió de l'entorn a través de tècniques de visió per computador per tal que un robot manipulador interactui amb un usuari de manera efectiva a l'hora de realitzar una tasca conjunta.

L'objectiu general de la proposta es desglossa en els següents objectius específics:

O1. Dotar un robot manipulador (UR3 d'Universal Robots) d'una càmera RGB+profunditat i d'una pinça per a interactuar amb el seu entorn.
O2. Definir els escenaris on desenvolupar les tasques col·laboratives entre persones i robots, i dissenyar els experiments que permetin avaluar la comprensió de l'entorn per part d'aquests últims.
O3. Implementar, entrenar i testejar algoritmes de visió per computador per a la detecció, reconeixement i seguiment d'objectes dintre de l'entorn controlat del robot manipulador.
O4. Realitzar experiments en l'entorn controlat que permetin avaluar el grau de comprensió de l'entorn per part del robot, i preparació d'un ""Late Breaking Report"" per a la seva presentació al congrés Human-Robot Interaction (HRI) 2020 ."

Key findings

"El primer pas per poder realitzar tasques col.laboratives de manera efectiva és compendre el nostre entorn, no només des de la pròpia perspectiva, sinó també des de la perspectiva de les persones implicades en la tasca a realitzar. Anàlogament, en el context de la interacció entre humans i robots, un robot ha de ser capaç de poder entendre una escena, no només per poder actuar en el món, sinó també per poder interactuar amb les persones amb les quals està col.laborant. En aquest projecte, es proposa l'estudi de mètodes de comprensió de l'entorn a través de tècniques de visió per computador per tal que un robot manipulador interactui amb un usuari de manera efectiva a l'hora de realitzar una tasca conjunta.

L'objectiu general de la proposta es desglossa en els següents objectius específics:

O1. Dotar un robot manipulador (UR3 d'Universal Robots) d'una càmera RGB+profunditat i d'una pinça per a interactuar amb el seu entorn.
O2. Definir els escenaris on desenvolupar les tasques col·laboratives entre persones i robots, i dissenyar els experiments que permetin avaluar la comprensió de l'entorn per part d'aquests últims.
O3. Implementar, entrenar i testejar algoritmes de visió per computador per a la detecció, reconeixement i seguiment d'objectes dintre de l'entorn controlat del robot manipulador.
O4. Realitzar experiments en l'entorn controlat que permetin avaluar el grau de comprensió de l'entorn per part del robot, i preparació d'un ""Late Breaking Report"" per a la seva presentació al congrés Human-Robot Interaction (HRI) 2020 ."
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/01/1931/12/19