Big data for multivariable analysis in healthy habits: individualized planning for physical activity through an App - Phase III

  • Montané Mogas, Joel (PI)
  • Oliver, Javier (PI)
  • Arribas Marín, Juan Manuel (PI)
  • Guerra Balic, Miriam Elisa (Investigador/a)
  • Fuente-Vidal, Andrea (Investigador/a)
  • Jossa, Oscar (Investigador/a)
  • Zakrzewska, Monika (Investigador/a)
  • Blanco Méndez, Ricardo (Investigador/a)
  • Fernandes Ribeiro, Ana Sofia (Investigador/a)
  • Vaidya, Chandan J. (Investigador/a)

Projecte: Ajuts interns/convocatòries pròpiesProjectes

Detalls del projecte

EstatusActiu
Data efectiva d'inici i finalització1/06/2331/05/24