Big data applied to the study of aporophobia in social networks and mass media

Projecte: Ajuts interns/convocatòries pròpiesProjectes

Detalls del projecte

EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/05/2130/04/22