Audiencias activas y el establecimiento de la agenda en la nueva esfera pública digital ante aconteciminetos accidentales. Una perspectiva comparada

Projecte: Ajuts interns/convocatòries pròpiesProjectes

Detalls del projecte

Description

"L'objectiu general del present projecte és aprofundir en el coneixement de l'audiència i la seva influència en la informació d'actualitat en l'ecosistema mediàtic en el qual els actors participants s'han multiplicat i en el qual els rols tradicionals s'han reconfigurat i alterat; i com a conseqüència la relació de l'audiència amb els mitjans, els periodistes, els continguts i les formes que aquests adopten. A partir d'aquest objectiu general, establim la següent hipòtesi de partida: l'audiència té la possibilitat de trencar el monopoli del poder simbòlic i d'incidir en l'esfera pública, històricament en mans dels mitjans de comunicació.

Aquest objectiu general es concreta en l'anàlisi del tractament que realitzen els mitjans de comunicació de 8 països d'un esdeveniment accidental de caràcter global, per comparar els discursos que desenvolupen amb aquells que circulen per les xarxes socials i en espais de partcipació, com els comentaris de les notícies.

S'espera que els debats tant en xarxes socials com en espais de participació dels propis mitjans ofereixin interessants contrapunts. Els comentaris generats en els mitjans tradicionals (ja sigui en notícies com en els perfils dels mitjans en xarxes socials) oferiran debats menys estructurats i més propers a les posicions dels mitjans que les converses sorgides de forma espontània a les xarxes socials. Les converses a les xarxes socials, en les quals el mitjà no ocupa una posició de centralitat, poden oferir discursos que donin representació a actors de tipus no tradicional o que gaudeixen de menys visibilitat mediàtica.
"

Layman's description

"L'objectiu general del present projecte és aprofundir en el coneixement de l'audiència i la seva influència en la informació d'actualitat en l'ecosistema mediàtic en el qual els actors participants s'han multiplicat i en el qual els rols tradicionals s'han reconfigurat i alterat; i com a conseqüència la relació de l'audiència amb els mitjans, els periodistes, els continguts i les formes que aquests adopten. A partir d'aquest objectiu general, establim la següent hipòtesi de partida: l'audiència té la possibilitat de trencar el monopoli del poder simbòlic i d'incidir en l'esfera pública, històricament en mans dels mitjans de comunicació.

Aquest objectiu general es concreta en l'anàlisi del tractament que realitzen els mitjans de comunicació de 8 països d'un esdeveniment accidental de caràcter global, per comparar els discursos que desenvolupen amb aquells que circulen per les xarxes socials i en espais de partcipació, com els comentaris de les notícies.

S'espera que els debats tant en xarxes socials com en espais de participació dels propis mitjans ofereixin interessants contrapunts. Els comentaris generats en els mitjans tradicionals (ja sigui en notícies com en els perfils dels mitjans en xarxes socials) oferiran debats menys estructurats i més propers a les posicions dels mitjans que les converses sorgides de forma espontània a les xarxes socials. Les converses a les xarxes socials, en les quals el mitjà no ocupa una posició de centralitat, poden oferir discursos que donin representació a actors de tipus no tradicional o que gaudeixen de menys visibilitat mediàtica.
"
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/01/1731/12/17