Detalls del projecte

Description

"La línia de treball “Ètica, responsabilitat professional i necessitats no materials” portem diversos anys aprofundint en com ha de ser la formació ètica dels professionals de l’Educació Social i del Treball Social. Inicialment vam treballar quines són les principals fonts de conflicte ètic i les formes de gestionar-los. En aquestes recerques va aparèixer informació significativa sobre les necessitats formatives manifestades pels professionals, de manera que els darrers treballs s’han dirigit a conèixer com és la formació en ètica en els estudis d’Educació Social i Treball Social de les universitats catalanes.
Aquests estudis mostren que l’ètica des del punt de vista de la seva aplicabilitat requereix ser contemplada des d’una perspectiva àmplia que inclou una dimensió filosòfica (el fonament teòric i el desenvolupament del sentit moral), una dimensió tècnica (el rigor, l’exactitud, l’eficàcia i l’eficiència dels procediments) i una dimensió estratègica (la capacitació per a la gestió dels conflictes de valor en situacions potencialment estressants).
Dins d’aquesta tercera dimensió, ens interessa estudiar la influència de les emocions en la presa de decisions en situacions crítiques, com són els conflictes ètics. Aquesta ha de ser de caràcter racional per tal de ser imparcial, però no pot descuidar la dimensió emocional pròpia de la implicació personal en voler fer el be a les persones ateses.
Si acceptem que la perspectiva emocional sempre està present en la relació professional, la pregunta que ens formulem és, fins a quin punt el futur professional rep una formació adequada en les àrees vinculades a les emocions.
Els objectius que ens plantegem en aquest estudi són:
• Descriure quines són les dimensions que hauria de contemplar la perspectiva emocional en un pla de formació.
• Identificar com és la formació de la dimensió emocional en els estudis de treball social i educació social a les universitats catalanes.
"

Layman's description

"La línia de treball “Ètica, responsabilitat professional i necessitats no materials” portem diversos anys aprofundint en com ha de ser la formació ètica dels professionals de l’Educació Social i del Treball Social. Inicialment vam treballar quines són les principals fonts de conflicte ètic i les formes de gestionar-los. En aquestes recerques va aparèixer informació significativa sobre les necessitats formatives manifestades pels professionals, de manera que els darrers treballs s’han dirigit a conèixer com és la formació en ètica en els estudis d’Educació Social i Treball Social de les universitats catalanes.
Aquests estudis mostren que l’ètica des del punt de vista de la seva aplicabilitat requereix ser contemplada des d’una perspectiva àmplia que inclou una dimensió filosòfica (el fonament teòric i el desenvolupament del sentit moral), una dimensió tècnica (el rigor, l’exactitud, l’eficàcia i l’eficiència dels procediments) i una dimensió estratègica (la capacitació per a la gestió dels conflictes de valor en situacions potencialment estressants).
Dins d’aquesta tercera dimensió, ens interessa estudiar la influència de les emocions en la presa de decisions en situacions crítiques, com són els conflictes ètics. Aquesta ha de ser de caràcter racional per tal de ser imparcial, però no pot descuidar la dimensió emocional pròpia de la implicació personal en voler fer el be a les persones ateses.
Si acceptem que la perspectiva emocional sempre està present en la relació professional, la pregunta que ens formulem és, fins a quin punt el futur professional rep una formació adequada en les àrees vinculades a les emocions.
Els objectius que ens plantegem en aquest estudi són:
• Descriure quines són les dimensions que hauria de contemplar la perspectiva emocional en un pla de formació.
• Identificar com és la formació de la dimensió emocional en els estudis de treball social i educació social a les universitats catalanes.
"
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/01/1931/12/19