Ajuts de Suport a grups de recerca: Assistència a congressos de referència i Ajut professor visitant

Projecte: Ajuts interns/convocatòries pròpiesProjectes

Detalls del projecte

Description

Objectius:

- Se sol·licita un ajut per a poder anar al 8th World Congress on Chemical Engineering que tindrà lloc a Montreal (Canadà) al setembre de 2009

- Es pretén facilitar la vinguda al IQS del Dr. Dave Frurip, Director del Laboratori de Reactive Chemicals de Dow Chemical, Midland (USA). El Dr. Frurip és un dels experts
internacionals més reconeguts en l’àrea de la seguretat i l’estabilitat tèrmica de productes i processos químics.
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/01/0925/05/09