Advocating United Nations Sustainable Goals Through Public Diplomacy

Projecte: Ajuts interns/convocatòries pròpiesProjectes

Detalls del projecte

Description

"Advocating United Nations Sustainable Goals Through Public Diplomacy té l’objectiu d’incrementar i internacionalitzar la recerca dels grups de la FCRIB a través de l'organització a Barcelona d'una trobada internacional sobre els Objectius de Sustanibilitat de les Nacions Unides: ""Advocating United Nations Sustainable Goals Through Public Diplomacy"""". La temàtica permet la participació d’investigadors de diversos grups de la FCRIB, tot promovent la recerca interdisciplinària amb especialistes en comunicació política, el màrqueting polític, la diplomàcia pública i les relacions internacionals.
Es tracta de consolidar una xarxa de col·laboració amb investigadors nord-americans amb els quals ja es col·labora des de 2016 i que ha permès la publicació de diversos articles al WOS i un número especial a la revista Tripodos (New Perspectives on Cross-Cultural Communication and Corporate Diplomacy) i hem format part del comitè cientific i organitzador de la Cimera en Comunicació Politica i Diplomàcia organtizada al Capitol per l'Emerson College de Boston juntament amb l'American Behavioral Scientist (Sage). Hi participaran investigadors de l'Emerson College (Boston), amb qui estem consolidant un Centre permanent de comunicacio """"Emerson Blanquerna Global Communication Center"""", Amsterdam University of Applied Sciencies, Chulalongkorn University (Bangkok), i Kenedy School (Harvard University), la Zayed University (Abu Dhabi), ESGCI Paris l'a Universitat Politecnica de Lisboa. També es convidarà a la International Public Relations Association (Londres) i a la International Academy of Business Disciplines (University North Florida) i al Global Communication Institute (Alemanya).
"

Layman's description

"Advocating United Nations Sustainable Goals Through Public Diplomacy té l’objectiu d’incrementar i internacionalitzar la recerca dels grups de la FCRIB a través de l'organització a Barcelona d'una trobada internacional sobre els Objectius de Sustanibilitat de les Nacions Unides: ""Advocating United Nations Sustainable Goals Through Public Diplomacy"""". La temàtica permet la participació d’investigadors de diversos grups de la FCRIB, tot promovent la recerca interdisciplinària amb especialistes en comunicació política, el màrqueting polític, la diplomàcia pública i les relacions internacionals.
Es tracta de consolidar una xarxa de col·laboració amb investigadors nord-americans amb els quals ja es col·labora des de 2016 i que ha permès la publicació de diversos articles al WOS i un número especial a la revista Tripodos (New Perspectives on Cross-Cultural Communication and Corporate Diplomacy) i hem format part del comitè cientific i organitzador de la Cimera en Comunicació Politica i Diplomàcia organtizada al Capitol per l'Emerson College de Boston juntament amb l'American Behavioral Scientist (Sage). Hi participaran investigadors de l'Emerson College (Boston), amb qui estem consolidant un Centre permanent de comunicacio """"Emerson Blanquerna Global Communication Center"""", Amsterdam University of Applied Sciencies, Chulalongkorn University (Bangkok), i Kenedy School (Harvard University), la Zayed University (Abu Dhabi), ESGCI Paris l'a Universitat Politecnica de Lisboa. També es convidarà a la International Public Relations Association (Londres) i a la International Academy of Business Disciplines (University North Florida) i al Global Communication Institute (Alemanya).
"
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/01/1931/12/19