Foto de Marta Ausona Bieto
Calculat sobre la base del núm. de les publicacions emmagatzemades a Pure i cites de Scopus
20132023

Producció científica per any

Fingerprint

Aprofundiu en la investigació en què treballa actualment Marta Ausona Bieto. Aquestes etiquetes temàtiques provenen de treballs d’aquesta persona. Junts formen un fingerprint únic.

Arts and Humanities

Social Sciences