Calculat sobre la base del núm. de les publicacions emmagatzemades a Pure i cites de Scopus
Calculat sobre la base del núm. de les publicacions emmagatzemades a Pure i cites de Scopus
Calculat sobre la base del núm. de les publicacions emmagatzemades a Pure i cites de Scopus
20052024

Producció científica per any

Filtre
Sol·licitud PCT

Resultats de la cerca

  • 2008

    Microcarriers for stem cell culture

    Títol traduït de la contribució: Microcarriers for stem cell cultureOh, S. (Autor), Lecina Veciana, M. (Autor), Choo, A. (Autor), Reuveny, S. (Autor), Zweigerdt, R. (Autor) & Chen, A. (Autor), 17 de març 2008, Patent núm. US 14/134,275, Data de prioritat 17 de març 2008

    Producció científica: PatentSol·licitud PCT