Calculat sobre la base del núm. de les publicacions emmagatzemades a Pure i cites de Scopus
Calculat sobre la base del núm. de les publicacions emmagatzemades a Pure i cites de Scopus
Calculat sobre la base del núm. de les publicacions emmagatzemades a Pure i cites de Scopus
20032023

Producció científica per any

Xarxa

Arturo A. Keller

 • University of California at Santa Barbara

Persona externa

François Brissaud

 • Université de Montpellier
 • Univ. Montpellier II

Persona externa

H. Salvadó

 • University of Barcelona

Persona externa

Pau Segadó

 • Ramon Llull University

Persona externa

Cecilia De Flora

 • Ramon Llull University

Persona externa

Neus Campo

 • Ramon Llull University

Persona externa

M. Folch

 • University of Barcelona

Persona externa

Gianluigi Buttiglieri

 • University of Girona
 • Catalan Institute for Water Research

Persona externa

Domenico Santoro

 • Danaher Corporation
 • Western University

Persona externa

Siva Sarathy

 • Danaher Corporation
 • Western University

Persona externa

A. Torrens

 • University of Barcelona

Persona externa

Tarik Abzazou

 • University of Barcelona

Persona externa

M. Salgot

 • University of Barcelona

Persona externa

Valentina Lazarova

 • Technical and Research Center

Persona externa

E. Huertas

 • University of Barcelona

Persona externa

Riccardo Tombola

 • University of Padua
 • Ramon Llull University

Persona externa

Rosa M. Araujo

 • University of Barcelona

Persona externa

Kyriakos Manoli

 • Danaher Corporation
 • Western University

Persona externa

Jose L. Yagüe

 • Ramon Llull University
 • Massachusetts Institute of Technology

Persona externa

O. Canals

 • University of Barcelona

Persona externa

Roberta Maffettone

 • Danaher Corporation
 • Western University

Persona externa

P. Xu

 • Univ. Montpellier II

Persona externa