Calculat sobre la base del núm. de les publicacions emmagatzemades a Pure i cites de Scopus
20082024

Producció científica per any

6 Perfils similars

La similitud es basa en la superposició de conceptes en els fingerprints i en el treball compartit i les afiliacions organitzatives de Ignacio Serrano Rasero amb les següents persones: