Règim intern i organització

Producción científica: Capítulo del libroCapítulo

Resumen

El correcte funcionament de les empreses socials requereix que tinguin un règim intern i d'organització que siguin adequats a la seva mida, composició subjectiva, activitat que desenvolupen i, en general, a les especialitats que presenten. Aquest règim intern i d'organització ve configurat, en primer lloc, per la normativa que els és aplicable i que varia en funció del tipus d'empresa social davant de la que ens trobem (per exemple, si és una cooperativa, una associació, una mutualitat, etc.). Però juntament amb aquesta normativa hi ha dos documents que tenen un paper fonamental a l'hora de fixar aquell règim organitzatiu, donat que adapten i complementen el que disposa la llei a les específiques necessitats de l'empresa social corresponent. Aquests documents són, per un costat, els estatuts de l'empresa social i, per l'altre, el reglament de règim intern. Dins del funcionament de les empreses socials, hi tenen un paper molt destacat els òrgans socials. És a través d'aquests òrgans que aquelles empreses prenen les seves decisions i les executen, permetent així l'exercici de la seva activitat i el compliment de la seva finalitat. Alguns d'aquests òrgans són d'existència generalment obligatòria, com és l'assemblea general de socis i l'òrgan d'administració. D'altres, en canvi, només existeixen si l'empresa social vol tenir-los, per la qual cosa es coneixen com a òrgans voluntaris o potestatius.
Idioma originalInglés
Título de la publicación alojadaCreació i gestió d'empreses socials. Teoria i casos pràctics resolts
Páginas95-134
EstadoPublicada - 1 nov 2020

Huella

Profundice en los temas de investigación de 'Règim intern i organització'. En conjunto forman una huella única.

Citar esto