Projecte MQD per al Disseny de Mòduls de Fonaments dels Esports en el Grau de CAFE (FPCEE-URL).

Título traducido de la contribución: Projecte MQD per al Disseny de Mòduls de Fonaments dels Esports en el Grau de CAFE (FPCEE-URL).

Producción científica: Artículo en revista indizadaArtículorevisión exhaustiva

Resumen

Les exigències estructurals i metodològiques nascudes de la implementació de l'Espai Europeu d'Educació Superior arran de la Declaració de Bolonya han comportat replantejaments profunds dels plans d'estudi universitaris i, sobretot, de la comprensió dels processos d'aprenentatge i avaluació dels alumnes basats en les competències. La necessitat del professorat de replantejar el seu compromís pedagògic d'acord a les noves directrius i la oportunitat de reflexionar de manera creativa i original en base a un programa de millora de la qualitat universitària han confluït en el present Projecte de Mòdul de Fonaments dels Esports. Aquesta proposta modular ajunta el rigor per potenciar les noves directrius pedagògiques universitàries i la satisfacció d'haver dedicat un temps a la reflexió col¿lectiva que pugui servir de guia o exemple als diferents mòduls d'esports que el Grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport proposa. Així, en base als eixos de lògica epistemològica, disseny i temporalització curricular i, finalment l'avaluació competencial, es desenvoluparan les principals aportacions metodològiques del projecte sense que al final, amb la perspectiva dels cursos ja passats, es puguin discutir els seus encerts i les seves possibilitats de millora. La qualitat en l'ensenyament dels esports n'ha estat el referent.
Título traducido de la contribuciónProjecte MQD per al Disseny de Mòduls de Fonaments dels Esports en el Grau de CAFE (FPCEE-URL).
Idioma originalCatalán
Páginas (desde-hasta)227-244
Número de páginas17
PublicaciónAloma (Barcelona)
N.º29
EstadoPublicada - 21 nov 2011

Huella

Profundice en los temas de investigación de 'Projecte MQD per al Disseny de Mòduls de Fonaments dels Esports en el Grau de CAFE (FPCEE-URL).'. En conjunto forman una huella única.

Citar esto