L'empresa socialment responsable

Producción científica: Artículo en revista no indizadaArtículo

Resumen

Mai com en els darrers anys s'havien incorporat al discurs sobre l'empresa expressions com ara ètica i responsabilitat social de l'empresa (RSE). Tot i que, en rigor, aquestes preocupacions no són una novetat, sí que ho és la seva presència creixent en l'opinió pública i en el discurs empresarial. En aquest canvi de perspectiva hi han intervingut en graus diversos empreses, governs, ONG, mitjans de comunicació i consumidors, i configura un procés que ens porta a una autèntica redefi nició de com s'entén la contribució de l'empresa a la societat. Alhora, s'està generant un nou perfil de demandes i expectatives cap a l'empresa, així com noves formes d'innovació empresarial. De totes maneres, en aquest procés s'ha produït un fenomen curiós, que és la constatació que a Espanya, i a d'altres indrets, com més es parla de RSE, menys es parla d'ètica empresarial. Fenomen que mereixeria una anàlisi sociològica més detallada perquè, a primera vista, pot provocar una certa perplexitat que ètica i responsabilitat social es facin retòricament la competència.
Idioma originalInglés
Páginas119-129
Publicación especializadaRevista Econòmica de Catalunya
EstadoPublicada - 1 mar 2007

Citar esto