L’Antropologia de la salut. Apunts per a un discurs sobre el concepte cristià de salut

Rosa Maria Boixareu Vilaplana

Producción científica: Artículo en revista indizadaArtículorevisión exhaustiva

Resumen

Apunts per a un "discurs" sobre el concepte cristià de salut vol
ser una reflexió oberta des d'un concepte d'home (antrophos) concret:
l'ésser creat que rep vida com a do, i la concep com a espai de convivència joiosa. Hom no oblida la realitat humana: la limitació, els neguits, les dependències ..., és a dir, la malaltia. Aquesta
realitat humana és viscuda i sentida des de la singularitat personal, i des de la pluralitat sociocultural de l'ésser humà.
Es concep la salut con1 a experiiricía, benestar i responsabilitat,vers un mateix, i vers la societat. Es coiicep la salut corn a expressid
de la pr6pia llibertat, i com a arnor fié) que es tradueix per justícici:
6%a ~d ir, corn el dret a gaudir de la joia de viure, i coin el deure
~k vetllar perqir2 així sia. Es coiicep la salut corn a salvació iiitexrfrl
(le l%omg qire es ref?litza en el seu prese?it vital, ai~ibun a perspcctiva
de fittur que s'acorripleix en Déu.
Idioma originalCatalán
Páginas (desde-hasta)13-32
Número de páginas20
PublicaciónArs Brevis
Volumen1995
N.º1
EstadoPublicada - 1995

Citar esto