La gestió de les col·laboracions entre sectors

Producción científica: Artículo en revista no indizadaArtículo

Resumen

L'èxit del rendiment de les col·laboracions publicoprivades s'ha convertit en una estratègia de govern en molts països per millorar la prestació dels serveis públics que ajudin a consolidar les polítiques públiques i a impulsar la millora de la productivitat econòmica i empresarial dels països. La col·laboració interorganitzativa s'articula majoritàriament a través de contractacions formals i, si bé el disseny i l'articulació d'aquests contractes són probablement una condició necessària o almenys una condició important, no són una garantia d'èxit (Klijn i Koppenjan, 2016). Una gama més àmplia de factors interactuen en l'èxit de les associacions publicoprivades. En concret, les estratègies de gestió de les col·laboracions, la formalització dels acords, la definició dels rols i deures de cada part implicada cap a la col·laboració, l'estil de lideratge directiu facilitador, definir i compartir objectius clars i concrets vinculats a estàndards d'avaluacióque permetin identificar resultats, comunicar el valor transcendent de la col·laboració i socialitzar els impactes assolits són factors determinats que es relacionen positivament amb el rendiment de les col·laboracions entre sectors.
Idioma originalCatalán
Páginas66-70
Publicación especializadaRevista Econòmica de Catalunya
EstadoPublicada - 1 jul 2018

Citar esto