El valor del treball en l'era del «precariat»: entre el valor expressiu i el valor instrumental

Producción científica: Artículo en revista indizadaArtículo

Resumen

En aquest article fem una reflexió sociològica sobre el valor del treball en la societat contemporània. La condició humana en les societats avançades ha assolit un caràcter incert i fluctuant. És per això que ha fet fortuna la idea que vivim en temps líquids. Els vincles personals són làbils, i els compromisos laborals, poc consistents. En el text se sostè que el vincle de fidelitat entre el treballador i l’empresa és cada cop més fràgil. S’estima que un jove d’avui s’ha de preparar per poder canviar d’empresa un cop cada tres anys. El canvi permanent i la inestabilitat laboral poden crear una sen­sació d’inseguretat i de vertigen. Les noves generacions s’han de for­mar i preparar per viure una situació laboral molt volàtil. Per a la major part de joves la feina és inestable; els vincles de parella, fràgils, i l’habitatge, inaccessible. No obstant això, el treball ocupa encara un lloc central en la vida dels individus. Per a la major part de la població —si més no de la població en edat activa—, el treball és la principal font d’ingressos. Per a poder portar una vida digna, cal un treball digne: un treball mínimament estable que asseguri una font d’ingressos poc o molt segura i perma­nent. La principal hipòtesi del text és que el treballador ha de poder optar bàsicament entre dos models o dos sistema de valors contraposats: el del precariat de Gay Standing o el de les classes creatives de Richard Florida.
Idioma originalCatalán
Páginas (desde-hasta)35-47
Número de páginas12
PublicaciónQüestions de vida cristiana
N.º266
EstadoPublicada - 1 sept 2020

Citar esto