El decret d'autoconsum ni és un "impuesto al sol", ni és la norma que necessitem per promoure la transició energètica contra el canvi climàtic

Producción científica: Otra contribuciónBlog

Resumen

S'exposen i comenten les consideraciones del Tribunal Suprem per desestimar el recurs contenciós-administratiu contra el reglament del govern estatal que regula les condicions del subministrament amb autoconsum (Reial Decret 900/2015), popularment conegut com "impuesto al sol". També s'argumenta que el Tribunal contreu l'anàlisi de les previsions normatives al seu mandat -vetllar per l'adequació a l'ordenament jurídic- i no sobre si és l'escaient per assolir la transició energètica a una economia baixa en carbó. Una dimensió aquesta de promoció d'una determinada transició energètica en que el RD 900/2015 no hauria de ser la darrera paraula car ens urgeix una regulació que posi en valor, efectivament, les aportacions positives que el propi RD reconeix a la generació distribuïda, reducció de pèrdues i minimització de l'impacte de les instal·lacions en el seu entorn; així com la reducció, no reconeguda en la norma, de puntes de demanda i el reforç de la suficiència energètica de país.
Idioma originalCatalán
EstadoPublicada - 1 ene 2018

Citar esto