Appreciation to Referees, 2023

Ayman Abdelwahed, Ezgi Akpinar, Arielle Anderer, Sigrun Andradottir, Hasan Evrim Arici, Gerard Athaide, Marco Bijvank, Raghu Bommaraju, Robert Boute, Eileen Bridges, Sila Cetinkaya, Robin Chark, Swagato Chatterjee, Jenny Chen, Jinjie Chen, Yiwen Chen, Zhibin Chen, Yimin Cheng, Antonio Conejo, Philipp CorneliusBin Dai, Weijia Dai, Phil Davies, Michael Dixon, Bacy Dong, Xiaodan Dong, Jure Erjavec, Guiyun Feng, Navid Ghaffarzadegan, Xiaolong Guo, Saram Han, Shuai Hao, Shu He, Kevin Ho, Maya Jalloul, Haeyoung Jeong, Lei Jia, Michael He Jia, Jian Jin, Zhenyu Jin, E. Karniouchina, Amin Khademi, Changhee Kim, Seung Wook Kim, Mathias Klapp, L. U. Kong, Yong Hong Kuo, Changhyun Kwon, Min Kyung Lee, Roel Leus, Chen Li, Shaobo Li, Stanley Lim, Bin Liu, Haibo Liu, Liu Liu, Rong Liu, Sheng Liu, Siyuan Liu, Stephanie Liu, Xiaoping Liu, Yan Liu, Yingda Lu, Huifang Mao, Lesley Meng, Paul Messinger, Marta Najda-Janoszka, Jason Nguyen, Farhana Nusrat, Huiyin Ouyang, Justin Matthew Pang, Anita Pansari, Julie Paquette, Behrooz Pourghannad, Hubert Pun, Brian Ratchford, Mark Ratchford, Sara Reed, Hang Ren, Abhishek Roy, Enrico Secchi, Zhe Shan, Karmel Shehadeh, Jaeho Shin, Boqian Song, Lauren Steimle, Lixun Su, Xu Sun, Yin Sun, Necati Tereyagoglu, Sven Tuzovic, Ellen van Droogenbroeck, Ivanka Visnjic, Dian Wang, Rowan Wang, Shan Wang, Zuoxu Wang, Chenxi Xu, Da Xu, Lidan Xu, Yuqian Xu, Yu Xue, Liu Yang, Yuanchen Yang, Shiqing Yao, Ozge Yapar, Muge Yayla-Kullu, Hongjun Ye, Arda Yenipazarli, Qianbo Yin, Wenyan Yin, Onesun Yoo, Xian Yu, Fan Zeng, Hongzhe Zhang, Jie Zhang, Wei Zhang, Yuli Zhang, Xia Zhao, Xiaofeng Zhao, Yueyang Zhong, Hongwei Zhu, Lingjiong Zhu, Sandy Zhu, Weiming Zhu

Producción científica: Artículo en revista indizadaEstudio breverevisión exhaustiva

Idioma originalInglés
Páginas (desde-hasta)302-303
Número de páginas2
PublicaciónService Science
Volumen15
N.º4
DOI
EstadoPublicada - dic 2023

Citar esto