Una proposta organitzativa de Xarxes socioeducatives promotores de capital social en la comunitat. L'estudi de tres experiències a Catalunya, Estats Units i Dinamarca.

Proyecto: Ayudas a proyectosInvestigación

Detalles del proyecto

EstadoFinalizado
Fecha de inicio/Fecha fin7/01/1118/04/11