Un enfocament de baix cost per detectar biomarcadors facials 3D per al diagnòstic de trastorns amb dismorfologies facials associades

Proyecto: Ayudas a proyectosTransferencia

Detalles del proyecto

SiglaFace3DBiomark
EstadoFinalizado
Fecha de inicio/Fecha fin12/10/2211/07/23