Transformacions metadiscursives: interaccions, modificacions i innovacions en els àmbits discursius i "reals" de la filosofia i la literatura

Proyecto: Ayudas internas/convocatorias propiasProyectos

Detalles del proyecto

Descripción

"Sota la categoria de “transformacions metadiscursives” entenem amb tota precisió aquelles modificacions radicals que l’actual situació de revolució tècnica, epistèmica, pedagògica i social permanent provoca, no sols ni primàriament a l’INTERIOR dels discursos tradicionals de la filosofia o la literatura, o ENTRE aquests discursos com a tals, sinó igualment i fins i tot abans EN LES REALITATS-REFERENTS a les quals aquests discursos remeten. Les conseqüències i les oportunitats que aquestes transformacions ofereixen resulten evidents a qualsevol observador. En la línia d’aprofundir en aquesta qüestió, escatir-ne més i millor les implicacions, afavorir les millors condicions per a la seva investigació en el nostre SGR, establir fructíferes connexions amb altres investigadors i centres de recerca al voltant d’aquest nucli temàtic, donar el màxim de difusió als resultats del treball dels membres del grup i atreure nous talents, el present projecte es proposa els següents objectius concrets:

1. Establiment de connexions amb altres investigadors i centres de recerca. Dues estades, una a Lisboa i una altra a Madrid.

2. Contractació per dos mesos a dedicació parcial d’un doctorand amb experiència prèvia com a assistent de recerca i com a substitut dels professors implicats en les estades del punt anterior.

3. Adquisició de material fungible: bibliografia i una tablet.

4. Assentament i aprofundiment de l’actual col•laboració amb Comillas, portant a Barcelona la Dra. Alicia Villar, catedràtica UPCo i presidenta de la Comissió Acadèmica del programa de doctorat en Filosofia compartit amb la nostra Facultat.

5. Increment de la difusió internacional dels resultats del SGR: traducció a una llengua estrangera d’un article del Dr. Llinàs."

Descripción de Layman

"Sota la categoria de “transformacions metadiscursives” entenem amb tota precisió aquelles modificacions radicals que l’actual situació de revolució tècnica, epistèmica, pedagògica i social permanent provoca, no sols ni primàriament a l’INTERIOR dels discursos tradicionals de la filosofia o la literatura, o ENTRE aquests discursos com a tals, sinó igualment i fins i tot abans EN LES REALITATS-REFERENTS a les quals aquests discursos remeten. Les conseqüències i les oportunitats que aquestes transformacions ofereixen resulten evidents a qualsevol observador. En la línia d’aprofundir en aquesta qüestió, escatir-ne més i millor les implicacions, afavorir les millors condicions per a la seva investigació en el nostre SGR, establir fructíferes connexions amb altres investigadors i centres de recerca al voltant d’aquest nucli temàtic, donar el màxim de difusió als resultats del treball dels membres del grup i atreure nous talents, el present projecte es proposa els següents objectius concrets:

1. Establiment de connexions amb altres investigadors i centres de recerca. Dues estades, una a Lisboa i una altra a Madrid.

2. Contractació per dos mesos a dedicació parcial d’un doctorand amb experiència prèvia com a assistent de recerca i com a substitut dels professors implicats en les estades del punt anterior.

3. Adquisició de material fungible: bibliografia i una tablet.

4. Assentament i aprofundiment de l’actual col•laboració amb Comillas, portant a Barcelona la Dra. Alicia Villar, catedràtica UPCo i presidenta de la Comissió Acadèmica del programa de doctorat en Filosofia compartit amb la nostra Facultat.

5. Increment de la difusió internacional dels resultats del SGR: traducció a una llengua estrangera d’un article del Dr. Llinàs."
EstadoFinalizado
Fecha de inicio/Fecha fin1/01/1731/12/17