Tecnología de captura directa d’aire de CO2 destinada a la fertilització de cultius hortícoles.

Proyecto: Ayudas a proyectosInvestigación

Detalles del proyecto

Descripción

L’objectiu general del projecte consisteix en la investigació i desenvolupament d’un prototip a escala prototip de captura directa de l’aire de CO2 per a la seva aplicació en cultius hortícoles d’interès agronòmic, en concret en tomàquets.
El projecte pretén aconseguir el desenvolupament d’una tecnologia que permeti l’enriquiment de l’aire dels hivernacles amb CO2 per aconseguir estimular el creixement dels cultius y augmentar la seva productivitat fins a un 25% respecte dels processos productius actuals i alhora millorar la seva eficiència en l’ús de l’aigua.
El projecte es fa en colaboració amb l'empresa GASN2
Sigla FertiDAC
EstadoActivo
Fecha de inicio/Fecha fin12/10/2311/10/26

Huella digital

Explore los temas de investigación que se abordan en este proyecto. Estas etiquetas se generan con base en las adjudicaciones/concesiones subyacentes. Juntos, forma una huella digital única.