Salut, Activitat Física i Esport

Proyecto: Ayudas a grupos y redesGrupos de investigación

Detalles del proyecto

Descripción

Grup de recerca consolidat (GRC) Reconegut

Hem publicat més de 150 articles científics, més d’un terç en revistes del Q1, i amb més de 1300 citacions (més de les que permet introduir el formulari). Hem publicat més de 21 llibres i capítols. S’han defensat 13 tesis doctorals i 2 dipositades. Tenim 4 investigadors pre-doctorals contractats amb finançament competitiu (2 FI+2 ITN), i 1 contracte pre-doctoral a temps complert amb convocatòria de la Facultat. Hem obtingut finançament competitiu per 9 projectes i finançament no competitiu de transferència, col·laboració en recerca, consultoria, i cessió d’ús de material per valor superior als 60,000€. Tenim una patent publicada per una investigadora parcial. Col·laborem amb nombroses organitzacions educatives i esportives, centres sanitaris, empreses i centres de recerca, amb una gran xarxa de col·laboradors nacionals i internacionals de reconegut prestigi. Busquem l'impacte dels nostres resultats en la societat civil i usuaris finals, professionals, tècnics i responsables polítics.
SiglaSAFE
EstadoActivo
Fecha de inicio/Fecha fin1/01/2230/06/25