Research Group on Smart Society

Proyecto: Ayudas a grupos y redesGrupos de investigación

Detalles del proyecto

Descripción

Grup de recerca consolidat (GRC) Reconegut i finançat

Smart Society és un grup de recerca pluridisciplinari orientat a donar resposta als reptes socials des de la perspectiva tecnològica sense perdre la visió humanista. El fonament del grup són les tecnologies de la informació, començant per les telecomunicacions, les xarxes mixtes de dades, les eines d’emmagatzematge i càlcul al núvol i en els dispositius de tractament, així com les millors estratègies per desenvolupar les aplicacions de software. L’àrea de ciència de dades i intel·ligència artificial extreu coneixement per dotar d’eines de suport a la decisió les persones responsables d’afrontar el reptes de la societat. Reptes com l’organització de les ciutats, la digitalització de l’economia i de les organitzacions i els ecosistemes per millorar els processos d’innovació. Totes aquestes anàlisis tindran el suport de la perspectiva que aporta la visió de l’estudi dels corrents de pensament occidentals i la interrelació que han creat entre humanisme, art, política, ciència i tecnologia.
SiglaResearch Group on Smart Society
EstadoActivo
Fecha de inicio/Fecha fin1/01/2230/06/25