Processament d'imatges microscòpiques i macroscòpiques aplicat a la biologia de plantes

Proyecto: Ayudas internas/convocatorias propiasProyectos

Detalles del proyecto

Descripción

"Des de 2011, el Grup de Recerca en Tecnologies Mèdia (GTM) de La Salle col·labora amb el grup d’investigació ""Brassinosteroid signaling in plant development"" dirigit per la Dra. Ana Isabel Caño-Delgado al Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG), que és el centre de referència a nivell nacional en l’àmbit de la biologia de plantes. En concret, la recerca fonamental s’orienta al descobriment de mecanismes genètics que fan a les plantes més resistents a les malalties o a la manca d’aigua, aspectes clau en l’agricultura.
Un instrument fonamental en el procés de recerca biològica es basa en analitzar imatges de les arrels de les plantes, ja sigui preses amb un microscopi (nivell microscòpic) o amb una càmera (nivell macroscòpic). La col·laboració del Grup de Recerca en Tecnologies Mèdia de La Salle amb el CRAG se centra en el desenvolupament d'algorismes de processament d’imatges que permetin analitzar aquestes imatges de forma automàtica i extreure’n paràmetres rellevants des del punt de vista biològic.
Els objectius principals del projecte són dos:
1) Investigació i desenvolupament d’algorismes de microscòpia quantitativa: a partir d’imatges de l’arrel de la planta preses amb un microscopi confocal, l’objectiu és mesurar diversos aspectes de l’arrel tant a nivell cel·lular com a nivell d’òrgan, com pot ser quantificar el nombre de cromosomes de cada nucli cel·lular, o mesurar la longitud dels telòmers dels propis cromosomes, aspecte clau en el desenvolupament de la planta.
2) Investigació i desenvolupament d’algorismes per al fenotipat d’arrels: aquest objectiu es centra en mesurar paràmetres de l’arrel observables externament. A partir de cultius de plantes en medis aquosos, es prenen imatges amb una càmera que són analitzades per tal de mesurar-ne aspectes tals com la longitud o la curvatura, i la seva evolució al llarg del temps, amb l’objectiu de correlar-ne el valor amb paràmetres genètics.
"

Descripción de Layman

"Des de 2011, el Grup de Recerca en Tecnologies Mèdia (GTM) de La Salle col·labora amb el grup d’investigació ""Brassinosteroid signaling in plant development"" dirigit per la Dra. Ana Isabel Caño-Delgado al Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG), que és el centre de referència a nivell nacional en l’àmbit de la biologia de plantes. En concret, la recerca fonamental s’orienta al descobriment de mecanismes genètics que fan a les plantes més resistents a les malalties o a la manca d’aigua, aspectes clau en l’agricultura.
Un instrument fonamental en el procés de recerca biològica es basa en analitzar imatges de les arrels de les plantes, ja sigui preses amb un microscopi (nivell microscòpic) o amb una càmera (nivell macroscòpic). La col·laboració del Grup de Recerca en Tecnologies Mèdia de La Salle amb el CRAG se centra en el desenvolupament d'algorismes de processament d’imatges que permetin analitzar aquestes imatges de forma automàtica i extreure’n paràmetres rellevants des del punt de vista biològic.
Els objectius principals del projecte són dos:
1) Investigació i desenvolupament d’algorismes de microscòpia quantitativa: a partir d’imatges de l’arrel de la planta preses amb un microscopi confocal, l’objectiu és mesurar diversos aspectes de l’arrel tant a nivell cel·lular com a nivell d’òrgan, com pot ser quantificar el nombre de cromosomes de cada nucli cel·lular, o mesurar la longitud dels telòmers dels propis cromosomes, aspecte clau en el desenvolupament de la planta.
2) Investigació i desenvolupament d’algorismes per al fenotipat d’arrels: aquest objectiu es centra en mesurar paràmetres de l’arrel observables externament. A partir de cultius de plantes en medis aquosos, es prenen imatges amb una càmera que són analitzades per tal de mesurar-ne aspectes tals com la longitud o la curvatura, i la seva evolució al llarg del temps, amb l’objectiu de correlar-ne el valor amb paràmetres genètics.
"
EstadoFinalizado
Fecha de inicio/Fecha fin1/01/1531/12/15