NetEduProject

Proyecto: Ayudas internas/convocatorias propiasProyectos

Detalles del proyecto

Descripción

"Objectius Generals:
Incrementar la internacionalització de l’activitat investigadora de PSITIC, especialment en l’àmbit de les xarxes socioeducatives.
Incrementar el teixit relacional entre els diferents agents i sectors vinculats al treball en xarxa en educació.

Objectius Específics:
Construir una xarxa internacional d'organitzacions educatives obertes a la col•laboració i la innovació en la comunitat.
Promoure l'avaluació i la millora de les pràctiques educatives en xarxa, proporcionant l'eina d’anàlisi LIE (Leading Innovative Ecosystems).
Possibilitar el seguiment de l’evolució de les xarxes socials de les organitzacions en relació a la innovació col•laborativa i el capital social.
Recollir dades sobre Xarxes socioeducatives i iniciar una recerca descriptiva al voltant del potencial col•laboratiu i d'innovació de les organitzacions educatives membres del projecte.
"

Descripción de Layman

"Objectius Generals:
Incrementar la internacionalització de l’activitat investigadora de PSITIC, especialment en l’àmbit de les xarxes socioeducatives.
Incrementar el teixit relacional entre els diferents agents i sectors vinculats al treball en xarxa en educació.

Objectius Específics:
Construir una xarxa internacional d'organitzacions educatives obertes a la col•laboració i la innovació en la comunitat.
Promoure l'avaluació i la millora de les pràctiques educatives en xarxa, proporcionant l'eina d’anàlisi LIE (Leading Innovative Ecosystems).
Possibilitar el seguiment de l’evolució de les xarxes socials de les organitzacions en relació a la innovació col•laborativa i el capital social.
Recollir dades sobre Xarxes socioeducatives i iniciar una recerca descriptiva al voltant del potencial col•laboratiu i d'innovació de les organitzacions educatives membres del projecte.
"
EstadoFinalizado
Fecha de inicio/Fecha fin1/01/1531/12/15