Integració de dades energètiques en un model urbà 3D per l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

Proyecto: Ayudas internas/convocatorias propiasProyectos

Detalles del proyecto

Descripción

L'objectiu és crear un model multidimensional de la ciutat de Sant Cugat- que integri model 3d, GIS, informació de l'ESA, projectes, tipologies, dades energètiques (consums), certificats energètics, entre d'altres- en línia amb model energètic urbà desenvolupat en el projecte de recerca SEMANCO coordinat per ARC. Els diversos serveis municipals accedirien al model per extreure la informació que necessiten. L'objectiu és tenir un model integrat permanentment actualitzat, que reflecteixi les relacions entre les diverses dades i permeti dur a terme serveis específics als tècnics dels diferents departaments de l'ajuntament.

Descripción de Layman

L'objectiu és crear un model multidimensional de la ciutat de Sant Cugat- que integri model 3d, GIS, informació de l'ESA, projectes, tipologies, dades energètiques (consums), certificats energètics, entre d'altres- en línia amb model energètic urbà desenvolupat en el projecte de recerca SEMANCO coordinat per ARC. Els diversos serveis municipals accedirien al model per extreure la informació que necessiten. L'objectiu és tenir un model integrat permanentment actualitzat, que reflecteixi les relacions entre les diverses dades i permeti dur a terme serveis específics als tècnics dels diferents departaments de l'ajuntament.
EstadoFinalizado
Fecha de inicio/Fecha fin1/01/1731/12/17