Institut d'Estudis Laborals

Proyecto: Ayudas a grupos y redesGrupos de investigación

Detalles del proyecto

Descripción

Grup de recerca consolidat (GRC) Reconegut

L’Institut d'Estudis Laborals està dedicat a l'estudi de les relacions laborals i del mercat de treball des d'una perspectiva multidisciplinària amb l’objecte de contribuir a forjar un model de relacions laborals basat en la qualitat del treball i el creixement sostenible. L'IEL compta amb quatre línies d’investigació. La primera està centrada en treball i tecnologia i analitza l’impacte de la tecnologia i la intel·ligència artificial en relacions laborals. La segona es centra en la igualtat i no discriminació en el treball amb la voluntat de formular propostes per a millorar la igualtat, equitat i diversitat en el treball. La tercera línia de recerca es centra en l’estudi de la regulació laboral i el seu potencial per a contribuir a la qualitat del treball, especialment en un context de forta flexibilitat laboral i descentralització productiva. Finalment, l’IEL centra la seva recerca en matèria de seguretat i salut laboral i responsabilitat empresarial.
SiglaIEL
EstadoActivo
Fecha de inicio/Fecha fin1/01/2230/06/25