Grup de Recerca Geofísica

Proyecto: Ayudas a grupos y redesGrupos de investigación

Detalles del proyecto

Descripción

Grup de recerca consolidat (GRC) Reconegut

El grup de Geofísica fa recerca en geomagnetisme i aeronomia (mesura, estudia, i modela el comportament del camp magnètic i la ionosfera terrestres a escala global i local, climatològica i meteorològica - forçada per l'activitat solar), i hidrologia (estudia el cicle hidrològic continental a regions mediterrànies, simula a escala regional i estudia l'impacte del canvi climàtic en sistemes lligats al cicle de l'aigua, sobretot de la conca de l'Ebre). L'objectiu és crear coneixement i eines per entendre millor el comportament de les variables anteriors, en particular productes lligats a efectes de la meteorologia espacial i al cicle de l'aigua continental.
SiglaGRGEO
EstadoActivo
Fecha de inicio/Fecha fin1/01/2230/06/25