Grup de Recerca en Lideratge i Innovació en la Gestió Pública

Proyecto: Ayudas a grupos y redesGrupos de investigación

Detalles del proyecto

Descripción

Grup de recerca consolidat (GRC) Reconegut i finançat

Grup de Recerca en Lideratge i Innovació en la Gestió Pública (GLIGP) com a grup de recerca consolidat (SGR 2009 i 2014) multidisciplinari i interuniversitari ha continuat, dins el marc teòric de la governança, aprofundint en la investigació de dos eixos temàtics.
(1) l’exercici de la direcció pública en processos de transformació organitzativa i innovació social; (2) els models models de governança en la gestió col·laborativa interorganitzativa.
SiglaGLIGP
EstadoActivo
Fecha de inicio/Fecha fin1/01/2230/06/25