Grup de Recerca en Iniciativa Emprenedora

Proyecto: Ayudas a grupos y redesGrupos de investigación

Detalles del proyecto

Descripción

Grup de recerca consolidat (GRC) Reconegut i finançat

El GRIE és un grup interdisciplinari que comprèn diferents perfils d'investigadors com Entrepreneurship, Estratègia, Finances, Empresa Familiar, Emprenedoria Social, Innovació, Internalització i altres.
Les principals àrees d’investigació han estat: 1) la creació de l'empresa, factors d'èxit per als nous empresaris, empreses d'alt creixement i els processos d'internacionalització, aliances estratègiques i empreses globals; 2) Finançament: capital de risc, capital privat, els inversors privats, el capital risc filantròpic i la inversió d'impacte (3) L'esperit emprenedor a les empreses familiars; (4) la iniciativa empresarial corporativa, emprenedoria social, la dona emprenedora, la creativitat i la innovació
La recerca s’ha revertit a la societat amb programes acadèmics (Aula d’Emprenedors: joves amb discapacitat física o psíquica; MSc Innovation and Entrepreneurship; cursos per a la KIC InnoEnergy-energies renovables, ...); projecte EWorks (suport a fer realitat una idea de negoci)et
SiglaGRIE
EstadoActivo
Fecha de inicio/Fecha fin1/01/2230/06/25